RECEPTFRIA LÄKEMEDEL OCH EGENVÅRD PÅ NÄTET HOS APOMERA.COM

Rådgivning

Apomera bedriver ingen farmaceutisk eller medicinsk rådgivning, utan är enbart återförsäljare för receptfria läkemedel och andra produkter inom hälsa och välbefinnande. All information på apomera.com om enskilda produkter erhålls från produkttillverkarna eller FASS som drivs av Läkemedelsindustriföreningens branschorganisation (LIF).

För rådgivning hänvisas till nedanstående informationskällor.

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård, och erbjuder både sjukvårdsrådgivning, information och inspiration.

Telefon: 1177
Hemsida: www.1177.se

Läkemedelsupplysningen

Läkemedelsupplysningen är en statlig tjänst som ger oberoende rådgivning om läkemedel, både receptfria och receptbelagda. Du kan där få svar på frågor om hur läkemedel fungerar, hur du ska ta dem och hur du ska förvara dem. Läkemedelsupplysningen har följande öppettider och kontaktinformation:

Telefon: 0771 - 46 70 10
Öppettider: helgfria vardagar kl 08-20
Hemsida: www.lakemedelsverket.se/lmu

FASS

FASS är en tjänst som drivs av Läkemedelsindustriföreningens Service AB (LIF), en branschorganisation för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Medlemmarna i föreningen står för ca 80% av den totala försäljningen av läkemedel i Sverige.

På FASS hemsida finns information för de flesta läkemedel som säljs av Apomera. Informationen omfattar bland annat bipacksedlar, produktresumé, användarinformation och doseringsanvisningar.

Hemsida: www.fass.se

Giftinformationscentralen

För läkemedelsförgiftning och akuta situationer uppmanas kontakt med Giftinformationscentralen:

Telefon (akuta situationer): 112
Telefon (mindre brådskande): 08 - 33 12 31
Hemsida: www.giftinformationscentralen.se

© Apomera AB