RECEPTFRIA LÄKEMEDEL OCH EGENVÅRD PÅ NÄTET HOS APOMERA.COM

Klimakteriebesvär

Åren före kvinnans sista menstruation sjunker halten av östrogen i blodet långsamt, vilket också leder till förändringar i hormonerna. Detta innebär att många kvinnor upplever olika besvär, så kallade övergångs- eller klimakteriebesvär. Svettningar och värmevallningar är vanligast, men andra symtom kan vara blödningsrubbningar, torrhet, klåda och irritation. Även humöret och sömnen kan påverkas.

Vi säljer kosttillskott och receptfria läkemedel (Klimadynon, Remifemin) som lindrar klimakteriebesvär som svettningar och värmevallningar.

© 2022 Apomera AB